Office team

Član Advokatske komore Beograda pa samim tim i Advokatske komore Srbije od 28. juna 2001. godine.

Advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao advokat bavi se od decembra 2009. godine.

Iskustvo i praktična znanja stekao kao pripravnik u beogradskim sudovima, a nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašao u advokaturi.

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od februara 2015. godine.

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od marta 2015. godine.

Osnivač je advokatske kancelarije iz koje su proistekli brojni pravnici i osnovane bar četiri zajedničke advokatske kancelarije sa brojnim pravnicima, između ostalog i advokatska kancelarija Isailovic&partners.

Advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao advokat, bavi se od septembra 2015. godine

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od juna 2015. godine

Advokatskom profesijom kao advokatski pripravnik, a zatim i kao advokat bavi se od aprila 2016. godine.

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od februara 2015. godine

Nakon obavljene pripravničke vežbe u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašao u advokaturi. Član Advokatske komore Beograda od 2019. godine.

Član Advokatske komore od aprila 2019. godine.

Član Advokatske komore od novembra 2017. godine.

Član Advokatske komore od aprila 2019. godine.

Član Advokatske komore Beograda od aprila 2019.godine.

Član Advokatske komore Beograda od aprila 2019.godine.

Ćlan Advokatske komore Beograda od novembra 2018. godine.

Zadužena za internu i eksternu komunikaciju u kancelariji, te za organizaciju poslovanja u kancelariji.

Zadužena za internu i eksternu komunikaciju u kancelariji, te za organizaciju poslovanja u kancelariji.